آب بند صنعتی

آب بند صنعتی

دسامبر 30, 2021
انواع مکانیکال سیل

انواع مکانیکال سیل

انواع مکانیکال سیل یکی از اجزا بسیار مهم و حساس در آب بندی تجهیزات چرخشی گریز از مرکز مانند پمپ های کمپرسور، سانترفیوژ، راکتتورها، میکسرها و […]
مکانیکال سیل