ساخت پمپ سولزر Sulzer مدل SE1 SE2 ‌SEW A

ساخت پمپ سولزر Sulzer مدل SE1 SE2 ‌SEW A

Sulzer مدل SE1 SE2 ‌SEW A

Sulzer مدل SE1 SE2 ‌SEW A

ساخت پمپ سولزر Sulzer مدل SE1 SE2 ‌SEW A

دفتر اصلی بخش پمپ های صنعتی سولزر  Sulzer مدل SE1 SE2 ‌SEW A در آلمان میباشد.

پمپ سولزر  Sulzer مدل SE1 SE2 ‌SEW A تولید کننده پمپ های سانتریفوژ با راندمان بالا میباشد. پمپ OH2, انواع پمپ OH و پمپ های نفت، پمپ سولزر Sulzer نفت خام، پمپ میعانات گازی، پمپ سولزر Sulzer آب، پمپ سولزر Sulzer فاضلاب، پمپ سولزر  Sulzer مدل SE1 SE2 ‌SEW A اسید و … توسط سولزر ساخته میشود.

ساخت و تعمیرات پمپ سولزر Sulzer مدل SE1 SE2 ‌SEW A کارتریج دوبل