نصب مکانیکال سیل

نصب مکانیکال سیل

نصب مکانیکال سیل

نصب مکانیکال سیل ها:(Seal Installation)

اگر یک مکانیکال سیل پس از نصب مکانیکال سیل نشتی داشته باشد و یک یا چند مورد از موارد زیر می تواند موجب أن شده باشد :

۱. اشتباه در جمع کردن ( بستن) | بر عکس قرار دادن رینگهای V شکل و قرار ندادن بعضی قطعات درون سیل (از قلم انداختن آنها ), قرار ندادن پینهای لاک کننده در. رینگهای ثابت , درست محکم نکردن پیچها یا دیگر اشتباهات بر اساس عدم تسط کافی یا نقص در فهم چگونگی استفاده از مکانیکال سیل مثال هائی از این نوعند.

۲. خراب شدن آب بندهای ثانویه بریدگی ها صدمات و خراشهای وارده به ۰- رینگها و واشرها , ضربات و خراشهای وارده بر روی سطوح گلند و شافت عدم پرداخت کاری مناسب و اندازه نامناسب شافت باعث نشتی می شود.

٣. آسیب دیدن سطوح آب گرد و خاک, کجی (انحراف) , خراشها و تکه های کنده شده که بعلت جابجائی ونگهداری و بستن نامناسب بوجود می آید .

۴. نیروی نامناسب فنر نامناسب بودن فنر و بد جا زدن سیل و نیروی بیش از حد فنر یا خیلی کمتر از حد آن می تواند موجب این عیب شود . نیروی فنر نه تنها دو سطح آب بندی را به هم فشار می دهد بلکه در خیلی از آب بندها سیلهای ثانویه را نیز روی شافت آب بندی می کند.|

۵. هم راستایی نامناسب (Misalignment) مسلما” هم محوری برای عملکرد رضایت بخش و صحیح اب بند مهم و حیاتی می باشد. مسئله مهم و اصلی اطمینان از عدم وجود حرکت محوری شافت می باشد و اینکه سطوح آب بند روی شافت بطور کاملا قائم و صاف حرکت می کنند و روی هیچ کدام از آنها انحراف و کجی وجود نداشته باشد . ناهم محوری معمولا بیشتر از عیوب دیگری که موجب از کار افتادگی ناگهانی سیل شود باعث کوتاهی عمر مکانیکال سیل می شود. در عیب یابی آب بند ها پس از نصب مکانیکال سیل علت خرابی مشمول چهار عیب اول خواهد بود . ماشینیستی که مکانیکال سیل را نصب می کند باید قبل از بستن پمپ از چک کردن چهار مورد اول اطمینان حاصل کند که البته این راحت تر از آن است تا بخواهد کار دوباره کاری انجام دهد.

حفاظت از سطوح آب بندی هنگام نصب مکانیکال سیل : (Protecting The Seal Faces)

سطوح آب بندی مکانیکال سیلی که از کارخانه سازنده بیرون می آید با تلرانس ۱ – ۳HLB (باند نور هلیوم ) صاف و صیقل شده است هر HELIUM LIGHT BAND برابر inch 11 . 5 / 1000000 است این میزان از صافی و صیقل بودن روی صورت کربن می تواند با استفاده از شیشه تخت(Plate Glass) و کاغذ پالیش روی سنگ لپ (Lapping Block) بدست آید .

برای سطوح سخت مثل سرامیک و سیلیکون کارباید و تنگستن کاربید از ماشین لپینگ و ترکیب پود الماسه (Diamond Lapping Compound) استفاده میشود تا این میزان صافی و صیقلی بودن بدست آید . بدون استفاده از دستگاه نوری (Optical Flat) و نورتک رنگ (Monochoromatic) هیچ راهی وجود ندارد که بگوئیم صافی سطح آب بند برای جلوگیری از نشت به اندازه کافی صیقل شده مگر اینکه آنرا روی پمپ امتحان کنیم .حتی موادی مثل سرامیکها نیز اگر در حین بستن تحت تنش زیاد قرار گیرند تاب بر می دارند وتغییر شکل (Distortion) می دهند و ایجاد نشتی می کنند . همچنین برای نصب مکانیکال سیل رینگ هایی که هر دو طرف انها مهار می شود (Clamped Ring) باید محل های نشیمن رینگ کاملا صاف و صیقلی باشد و بین آنها واشر قرار داده شود و از گلندهای چهار پیچه استفاده شود . در یک پمپ با بدنه دو تکه ;(Split Case) سطوح پمپ باید کاملا ماشینکاری شوند تا سطوح قرار گیری مکانیکال سیل کاملا صاف و عمود باشند .

قواعد کلی نصب مکانیکال سیل ها :(General Rues)

اگر سطوح آب بند قبلا استفاده شده(تعمیری قبل از استفاده مجدد آنرا با دستگاه نوری مجددا چک شود . اگر سطوح آب بند بازسازی یا لپ شده اند قبل از استفاده مجددا آنرا چک کنید .
• سطوح آب بندها را تا قبل از نصب آنها روی پمپ کاملا محافظت کنید. . سطوح آب بندهای آغشته به روغن را در جاهائی که گرد و خاک وجود دارد قرار ندهید .
• سطوح آب بندهایی که در : آمین , فرئون و محصولات سبک یا سیالاتی که وقتی نشت میکند و تبخیر می شود( وایجاد یخ زدگی می کنند) را روغنکاری نکنید . . قبل از شروع کار روی مکانیکال سیل هادستهایتان را بشوئید و محل کارتان را تمیز نگهدارید و در جایی نگه داری کنید که چیزی به آنها برخورد نکند . هنگام استفاده از رینگ های کلمپس شده اطمینان حاصل کنید که سطوح کاملا صاف و تخت شده باشد .
• اگر می خواهید روی سطوح آب بندها فشار بیاورید از پارچه های تمیز استفاده کنید . . از قرار دادن سطوح آب بند زوی سطوح دیگر خودداری شود. | • برای براق نمودن و تمیز کردن سطوح آب بندی از دستمال کاغذی استفاده کنید .

اصول نصب مکانیکال سیل ها:(Positioning The Seal)

در یک پمپ با پروانه معلق (Over Hung) مانند شکل ۵۱ ابتدا پمپ باز می شود آب بند کهنه و رینگ ثابت خارج می شود و پمپ تعمیر اساسی می گردد . در حین نصب اولین مرحله آن است که بدنه انتهائی(End Plate )پمپ در محل خود روی بدنه قرار گرفته و در محل قرار گیری خود بسته شود . سپس روی شافت در محل قرار گیری محفظه آببندی با یک لایه رنگ آبی رنگ می شود. زمانیکه شافت با دست گردانده شود خط مبنی b روی شافت باقی می ماند . سپس محفظه آب بندی در حالیکه خط مرجع روی شافت (در محل نصب سیل) بر روی آن نمایان شده است در آورده می شود اگر رینگ ثابت مانند شکل a تا داخل محفظه آببندی ادامه دارد فاصله Xتوسط خط کش و بکمک رینگ اصلی در حالیکه گسکت در جای خود نصب شده اندازه گیری می شود .

اندازه گیری طول عملکرد در نصب مکانیکال سیل :(Operating Length)

هر سیل دارای یک طول عملکرد طراحی شده مربوط به خود است که این طول برابر فاصله بین سطح اب بند تا انتهای سیل است( وقتی سیل بطور مناسب و صحیح تحت فشار قراردارد . این اندازه را می توان از روی نقشه ها و یا روی اطلاعات همراه با مکانیکال سیل بدست آورد. در هر دو شکل فوق اندازه طول عمل کرد A می باشد. سپس با اندازه گیری X و جمع کردن ان باطول عملکرد مشخص می شود انتهای سیل براساس خط سطح در کجای شافت باید بسته شود .شکل b مربوط به پمپ با رینگ ثابت پرس شده است در این پمپ با اندازه گیری مشخص می شود که صورت ثابت چقدر از سطح جعبه آببندی فاصله دارد . این اندازه از طول عملکرد کسر می شود تا فاصله خط مبنی تا انتهای سیل بدست آید .

خلاصه مراحل نصب مکانیکال سیل :

• موقعیت محفظه آب بندی را روی شافت علامت بزنید. • طول عملکرد سیل را بدست آورید. | • فاصله سطح پمپ (محل قرار گیری سیل پلیت ) تا سطح صورت رینگ ثابت را تعیین کنید.

• اگر صورت رینگ ثابت آب بندی داخل پمپ می رود ( شکل a) این مقدار را به طول A عملکرد ) اضافه نمائید تا موقعیت پشت سیل مشخص شود .
اگر رینگ ثابت داخل گلند قرار گرفته (شکل b) این اندازه را از طول عملکرد کم کنید تا موقعیت پشت سیل مشخص شود .