مکانیکال سیل با نگین تنگستن کاربید

مکانیکال سیل با نگین تنگستن کاربید

مکانیکال سیل سایز ۲۸ با نگین تنگستن کاربید

مکانیکال سیل سایز ۲۸ با نگین تنگستن کاربید : ساخت مکانیکال سیل با نگین تنگستن کاربید با توجه به تجربه چندین ساله این شرکت و بر اساس مهندسی معکوس میباشد که شامل فاز نقشه برداری ، شناسایی جنس یا متریال ، پیاده سازی نقشه بر روی نرم افزار و تحلیل آن ، بهینه نمودن ابعاد ، ساخت قطعات و کنترل کیفی تک تک آنها ، مونتاژ و کنترل نهایی و تست

بغیر از قطعات سیلیکون کارباید و تنگستن کارباید تمامی قطعات مکانیکال سیل با نگین تنگستن کاربید در داخل این شرکت ساخته شده و قطعات مذکور از منابع معتبر خارجی تأمین میگردد . قطعات کربن گرافیت در داخل این شرکت تولید شده و جنس بکار رفته جهت تولید مکانیکال سیل با نگین تنگستن کاربید، محصول آلمان میباشد.