مکانيکال سيل بورگمن

مکانیکال سیل بورگمن

مکانیکال سیل بورگمن

مکانیکال سیل بورگمن

مکانیکال سیل بورگمن ، محصول تولیدکننده ی آلمانیست که سالهاست همگام با صنعتگران حوزه های مختلف به فعالیت می پردازد . مجموعه ی بورگمن همواره محصولاتش را با حداکثر کیفیت ممکن تولید می نماید .

از این رو کمتر مصرف کننده ای را میتوان یافت که از این لحاظ با مکانیکال سیل های بورگمن با مشکل مواجه شود . فعالیت های شرکت بورگمن محدود به کشور آلمان نبوده و کشور های مختلفی را پوشش می دهد . به گونه ای که امروزه در کشور ما نیز از مکانیکال سیل بورگمن به طور گسترده استفاده میشود .

مکانیکال سیل بورگمن در دو نوع سرامیکی و وایتونى تولید می شود . مکانیکال سیل بورگمن یکی از معروف ترین و پرکاربردترین مکانیکال سیل های موجود در صنعت می باشد که جهت آب بندی انواع پمپ ها مورد استفاده قرار میگیرد .مکانیکال سیل بورگمن در مدل سرامیکی تا ۱۲ بار فشار و در مدل وایتونی تا ۱۶بار فشار را تحمل می کند .