تیغه های کربنی

تیغه های کربنی

تیغه های کربنی

تیغه های کربنی : تیغه کربنی ۴*۴۶*۲۴۰ گرافیتی آلمانی (تیغه های کربنی صنعتی)- گرافیت صنعتی تیغه کربنی المانی ۴*۴۶*۲۴۰ پمپ وکیوم چاپخانه ها پره ها با متریال تیغه های کربنی آلمانی و تیغه های کربنی چینی عرضه میگردد.