آب بند كارتريجی

آب بند کارتریجی

آب بند کارتریجی

آب بند کارتریجی

هنگامیکه از یک آب بند با قطعات منفک استفاده می شود لازمست تا مراحل نصب آن مطابق با فرایند نصب ارائه شده توسط سازنده وبا حداکثر دقت صورت پذیرد.
استفاده از یک آب بند کارتریجی که قطعات ان بصورت یکپارچه بوده و نیازی به نصب مجزا ندارد اینکار را ساده کرده است.

آب بند کارتریجی بصورت مجموعه مونتاژ شده کامل و جامعی بوده که کلیه متعلقات و قطعات آب بند کارتریجی ؛گلند و بوش را در یک مجموعه واحد در کنار یکدیگر قرار داده است.

 

چون در نصب آب بند کارتریجی نیازی به هیچگونه اندازه گیری برای نصب آنها نمیباشد لذا پروسه نصب آب بند کارتریجی ساده بوده ودر نتیجه سطح والاستورهای آنها در مقابل صدمات اتفاقی محافظت می شوند.

همچنین با توجه به این مزیت زمان سپری شده جهت تعمیرات ویا تعویض آب بند کارتریجی نیز به مراتب کم میباشد.

آب بندهای کارتریجی در انواع مختلفی در بازار یافت می شوند و این آب بندها می توانند فاکتورهای ریسک پذیر و همچنین ساعات تعمیرات اضافی موجود در آب بندهای با قطعات منفک را حذف نمایند.