پکینگ پمپ

پکینگ هیدرولیک

دسامبر 30, 2021
پکینگ پمپ

پکینگ پمپ

پکینگ پمپ پکینگ پمپ نوعی آب بند می باشد که از زمان های گذشته و در مصر باستان مورد استفاده قرار می گرفت. استفاده از پکینگ […]
دسامبر 30, 2021
پکینگ هیدرولیک

پکینگ هیدرولیک

پکینگ هیدرولیک اصطلاح پکینگ به نصب آب بندی بر روی اجزای متحرک تجهیزات فشار آب، پنوماتیک و هیدرولیک گفته می شود. برای پکینگ هیدرولیک می توان […]
مکانیکال سیل