مطالب توسط techno-seal

مکانیکال سیل الاستومری

مکانیکال سیل الاستومری مکانیکال سیل الاستومری : چون به هیچ اندازه گیری حساس برای نصب نیاز ندارد ،رویه نصب مکانیکال سیل الاستومری را آسان می کند و همچنین سطوح و الاستومر ها را از آسیب محفوظ می دارد. همچنین به طور موثر ، زمان تلف شده برای تعمیر و نگهداری را با ساده سازی نصب […]

مکانیکال سیل تفلونی

مکانیکال سیل تفلونی مکانیکال سیل تفلونی PTFE خواص مکانیکال سیل تفلونی بسیار شبیه به گرافیت با این تفاوت که استحکام مکانیکی مکانیکال سیل تفلونی از گرافیت کمتر است می توان برای افزایش استحکام مکانیکی از پوشش هایی استفاده که شیشه عمومیت بیشتری دارد از مکانیکال سیل تفلونی برای مایعات سخت و دارای املاح با همراهی […]

مکانیکال سیل فلزی و استیل

مکانیکال سیل فلزی و استیل مکانیکال سیل فلزی و استیل مکانیکال سیل فلزی و استیل از جمله ایمن ترین قطعات صنعتی هستند که برای جلوگیری از نشت مایعات ، جامدات و گازها به بیرون از سیستم و در بر گیرنده آنها مورد استفاده قرار می گیرند که مکانیکال سیل فلزی و استیل شامل دو سطح […]

مکانیکال سیل چند فنر

مکانیکال سیل چند فنر Multi Spring مکانیکال سیل چند فنر Multi Spring : برای روی هم نگه داشتن سطوح اب بندی برای جلوگیری از نشتی از مکانیکال سیل چند فنر استفاده می شود که بسته به نوع طراحی از طرح هائی نظیر سیستم های بلوز (فلزی) فنرهای مارپیچی و فنرهای موج دار استفاده می شود.

مکانیکال سیل تک فنر

مکانیکال سیل تک فنر Single Spring مکانیکال سیل تک فنر Single Spring : مکانیکال سیل های تک فنر که خود آنها در چندین مدل وجود دارد شاخصه اصلی مکانیکال سیل تک فنر دارابودن یک فنر لول جهت اعمال فشار به فیس ها میباشد که از فیس ها با شکل های متعدد و متریال های متعدد […]