پمپ های طبقاتی

تعمیر پمپ های طبقاتی

تعمیر پمپ های طبقاتی

تعمیر پمپ های طبقاتی وتعویض بوشهای گرافیتی ومیکانیکل سیل

تعمیر روتاری جوینت وتعویض بوش گرافیت درپوش پمپ استیل دنده‌ای با گرافیت اصلی تکنو سیل ایران

جهت تعمیر پمپ های طبقاتی با تکنوسیل ایران تماس حاصل فرمایید.

با مدیریت سیامک صالحی دولابی ۰۹۱۲۷۷۱۸۵۴۲ و ۰۹۱۰۶۳۸۶۸۱۱