ساخت شفت پمپ سولزر

ساخت شفت پمپ سولزر

ساخت شفت پمپ سولزر

ساخت شفت پمپ سولزر با مدیریت سیامک صالحی دولابی

ساخت شفت پمپ سولزر ساخت تکنو سیل ایران

تکنو سیل ایران قادر است با بهره گیری از دانش فنی روز دنیا و بکارگیری توانمندی ها و ظرفیتهای کارشناسی و فنی داخل کشور ، ساخت شفت پمپ سولزر را بطور کامل در کشور عزیزمان ایران به انجام رساند .

جهت ساخت شفت پمپ سولزر با تکنوسیل ایران تماس حاصل فرمایید.