کاربرد مکانیکال سیل

کاربرد و مزایای مکانیکال سیل

کاربرد و مزایای مکانیکال سیل

سیل مکانیکی یا آب بند های مکانیکی(فیبر و فنر،مکانیکال سیل ) از جمله ایمن ترین قطعات صنعتی هستند که برای جلوگیری از نشت مایعات ، جامدات و گازها به بیرون از سیستم در بر گیرنده آنها مورد استفاده قرار می گیرند که شامل دو سطح صاف ، یکی ثابت که بروی کاسه پمپ و دیگری متحرک که بروی محور گردش پمپ قرار گرفته می شود.فشار محصول پمپ شونده و نیروی مو ئینگی ، لایه نازکی از مایع را بروی سطوح سیل قرار می دهد که منجر به روان کاری سطوح می شود.کارکرد سیل تحت شرایط خشک منجر به صدمه دیدن سطوح آن می شود.

مکانیکال سیل دارای یک قطعه چرخان و یک قطعه ثابت و همچنین یک فنر برای نگه داشتن فشار دو قسمت در کنار هم است مکانیکال سیل مناسب باعث افزایش بهره وری و طول عمر تجهیزات می شود و به نگهداری کمتری نیاز دارد. همچنین سایش و پارگی ماشین آلات را به حداقل می رساند قبل از توسعه مکانیکال سیل، از گلند پکینگ به عنوان آب بند در قطعات متحرک استفاده می شد.

مکانیکال سیل از نشت مایع فرایند به صورت کاملاً موثر، به محیط فرایند، جلوگیری می کند. اگر چه تمام طرح های مکانیکال سیل ها دارای ویژگی های مشترکی هستند، اما موفقیت یک برنامه، بستگی به انتخاب مدل مکانیکال سیل مناسب، انتخاب طرح مناسب مکانیکال سیل، انتخاب مکانیکال سیل با مواد و متریال مناسب، انتخاب درست ترتیبات و برنامه های لوله کشی مکانیکال سیل دارد