مکانیکال سیل پمپ

مکانیکال سیل پمپ

مکانیکال سیل پمپ

مکانیکال سیل پمپ

مکانیکال سیل یا نشت بند مکانیکی دارای دو جزء اصلی می باشد که عبارتند از : جزء متحرک که به همراه محور پمپ دوران می کند وجزء ساکن که سوار بر روی بدنه پمپ می باشد.

در اطراف آستین یا بوش مکانیکال سیل پمپ یک سیلندر وجود دارد که توسط حلقه های نشت بند مدوری به نام اُو – رینگ ها سوار شده که همراه با آستین دوران می کند. سیلندر دارای تعدادی فنر مارپیچ که کار آنها فشردن سطوح نشت بندی روی هم است،یک رینگ تفلونی نشت بندی ، یک رینگ تراکم و رینگ نشت بندی اصلی دورانی می باشد .

برای اینکه به سطوح آب بندی مکانیکال سیل پمپ صدمه ای وارد نشود باید نشت بند ها همواره توسط مایع سیال احاطه شوند و البته مایع سیال نیز باید پاکیزه باشد .

یکی از موارد بسیار مهم در به کار بردن مکانیکال سیل پمپ عدم خشکی می باشد به گفته دیگر بر روی سطح صاف سیل باید لایه ای بسیار نازک از مواد در حال عبور قرار گیرد این لایه بسیار بسیار نازک باعث روانکاری می شود.

 

مکانیکال سیل پمپ یکی از اصلی ترین قطعات می باشند که در صورت ایجاد مشکل در این قسمت به صورت کامل پمپ از کار خارج می شود.

به دلیل اهمیت بسیار زیاد سیل مکانیکی یا همان مکانیکال سیل پمپ باید در انتخاب این قطعه دقت لازم انجام شود .

از جمله موارد بسیار مهم در تایین مکانیکال سیل پمپ می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • قسمت چرخشی سیل
  • نوع سطح ثابت سیل
  • فشار مایع، گاز یا جامد در حال عبور
  • حرارت محیط و سیال
  • سرعت چرخش محور
  • شرایط سیال