مکانیکال سیل تفلونی

مکانیکال سیل تفلونی

مکانیکال سیل تفلونی

مکانیکال سیل تفلونی PTFE

خواص مکانیکال سیل تفلونی بسیار شبیه به گرافیت با این تفاوت که استحکام مکانیکی مکانیکال سیل تفلونی از گرافیت کمتر است می توان برای افزایش استحکام مکانیکی از پوشش هایی استفاده که شیشه عمومیت بیشتری دارد از مکانیکال سیل تفلونی برای مایعات سخت و دارای املاح با همراهی از حلقه های سیلیکون کارباید و فولاد کرم و استیلیت به خوبی جواب گو خواهد بود .