سیل مکانیکی

سیل مکانیکی

سیل مکانیکی

سیل مکانیکی یا آب بند های مکانیکی (فیبر و فنر،مکانیکال سیل ) از جمله ایمن ترین قطعات صنعتی هستند که برای جلوگیری از نشت مایعات ، جامدات و گازها به بیرون از سیستم در بر گیرنده آنها مورد استفاده قرار می گیرند که شامل دو سطح صاف ، یکی ثابت که بروی کاسه پمپ و دیگری متحرک که بروی محور گردش پمپ قرار گرفته می شود.

فشار محصول پمپ شونده و نیروی مو ئینگی ، لایه نازکی از مایع را بروی سطوح سیل قرار می دهد که منجر به روان کاری سطوح می شود.کارکرد سیل مکانیکی تحت شرایط خشک منجر به صدمه دیدن سطوح آن می شود.

در صنایع مختلف بسته به ویژگی های سیال پمپ شونده می توان از دو سیل مکانیکی در کنار هم (سیل دوگانه) استفاده نمود که این مساله باعث افزایش اطمینان از صحت آب بندی می گردد.

نحوه قرارگرفتن سیل های مکانیکی دوبل بصورت پشت به پشت ، رو به رو یا بصورت پشت سرهم (Tandem) میباشد.

سیل مکانیکی ، شیوه ای ساده برای حفاظت سیال در یک مجرا یا لوله ( معمولا پمپ ها ، میکسرها و … ) است که در آن یک شفت چرخشی از طریق یک محفظه ثابت عبور می کند یا گاهی اوقات محفظه اطراف شفت چرخش می کند. هنگام آب بندی یک پمپ سانترفیوژ چالش این است که به یک شفت چرخشی اجازه بدهید که وارد بخش مرطوب پمپ شود بدون اینکه به حجم زیادی از سیال تحت فشار اجازه فرار داده شود.

برای مقابله با این چالش نیاز به یک سیل مکانیکی یا آب بند بین شفت و محفظه پمپ است که بتواند فشار فرآیندی که در حال پمپ شدن است را حفظ کرده و در برابر اصطکاک ایجاد شده توسط چرخش شفت مقاومت کند.