عیب یابی آب بند مکانیکی

سطوح مکانیکال سیل

سطوح مکانیکال سیل

شکستگی بلوزها یا فنرها: (Spring Or Bellows Breakage)

بلوزها و فنرها معمولا به علت خوردگی های شیمیائی هم زمان با وجود تنش های مکانیکی شکسته می شوند. فنرها و بلوزهای از جنس فولاد ضد زنگ که در معرض تنش های خوردگی شیمیائی ناشی از فلزاتی مثل کلر, فلونور و برم قرار دارند باید همیشه مورد بازرسی قرار گیرند. اگر محصولی که سیل می شود دارای یکی از این عناصر یا سود سوزآور باشد باید از فنرها و بیلوزهای با آلیاژ نیکلی استفاده شود . معمولا موادی مثل اینکولن و مونل و هایستلوى ، در مقابل خوردگی و شکستن مقاومند که باید در این گونه موارد از آنها استفاده شود.

مسدود شدن فنرها: (Clogged Springs)

معمولا وقتی محصول کثیف باشد یا همراه آن ذرات جامد وجود داشته باشد آب بند نباید حرکت محوری داشته باشد چون باعث مسدود شدن وجام شدن فنرها می شود. در طراحی بعضی از مکانیکال سیل ها که فنرها بصورت چند تائی است ( Multi Spring ) ذرات و رسوبات براحتی بین آنها قرار می گیرد و اجازه حرکت را به آنها نمی دهد که این معمولا بیشتر در مکانیکال سیل هایی مثل CRANE , 505 SEALOL و …. که فنر دارای Retainer می باشد صادق می باشد . این نوع مکانیکال سیل ها حتما باید با مایع تمیز Flush گردد تا این مشکل بوجود نیاید. اغلب اوقات مسدود شدن فنرها بعد از این که سیل روی شافت بی حرکت می شود ( Frozen ) و قادر به حرکت نیست اتفاق می افتد. معمولا مکانیکال سیلها باید بصورت خود تمیز کنندگی ( Self Cleaning ) طراحی شوند .

مسدود شدن ناحیه داخلی بلوزها:(Bellows Clogged At The Inside)

مکانیکال سیل ها نوع بلوز فلزی معمولا در اثر ورود ذرات جامد به قسمت داخلی بلوز مسدود و جام می شوند و ایجاد نشتی می کنند. این حالت موقعی اتفاق می افتد که نشتی زیادی از بین سطوح وجود داشته باشد و مواد نشت شده در ناحیه بین بلوز و شافت تجمع کنند. سطوح مکانیکال سیل که دارای نشتی نرمال باشد و بطور صحیح نصب شده باشد و از لحاظ عملیاتی خوب بهره برداری می شود ، برای سالهای سال نباید دچار مشکل مسدود شدن شود. مهمترین نکاتی که جهت جلوگیری از جام شدن باید مراعات شود این است که آیا مسدود شدن در تمامی طول بلوز است؟ اگر سیل طوری نصب شود که بلوز فشرده شده باشد ( جمع شده باشد و یا میزان فشردگی کم باشد نشتی بزودی شروع خواده شد و باعث مسدود شدن بلوزها می گردد. که این حالت معمولا با اندازه گیری طول عملکرد سیل در حالتی که مکانیکال سیل جمع شده است و اینکه آیا اثرات سایشی روی سطوح وجود دارد یا نه مشخص می شود.

اگر نشانه هائی از حرکات زیاد قطعات سیل وجود داشته باشد این خود می تواند علت نشتی سطوح مکانیکال سیل باشد. اگر آب بند مربوط به شافت(۰-رینگ) در اثر مسائل نصب یا تاثیرات شیمیائی صدمه دیده باشد باید مورد بررسی قرار گیرد . بعضی از محورهائی که تغییر شکل آنها زیاد باشد در حین چرخش باعث تماس فلز با فلز در ناحیه بوش استافین باکس می گردند که اگر تماس در ناحیه نزدیک محل قرار گیری ۰ – رینگ زیر بلوز باشد باعث گرم شدن و خرابی و ایجاد نشتی می شود.

متورم شدن, چسبندگی و تجزیه قطعات لاستیکی (Swollen,Sticky Or Disintegrating Elastomer)

همچنین این مشکل می تواند نشانه ای از حملات شیمیائی باشد که با انتخاب ۵- رینگ از جنس مناسب مسئله حل خواهد شد . می توان از جداول ۰ رینگ هاجنس مناسب برای آن مایع را انتخاب نمود . در صورتی که ۰- رینگ مناسب آن مایع در جدول لیست نشده باشد باید از طریق آزمایش از ۰ – رینگ های نوع تفلونی استفاده کرد. در حالات خاص می توان از ۰- رینگ های نوع Creauy که از یک هسته وایتون و جداره تیوپی شکل دارند استفاده کرد که نسبت به ۰- رینگهای تفلون جامد فنریت بیشتری دارند و راحت تر نصب می شود .

سخت شدن ذغال شدن و ترک خوردن وسوختگی قطعات لاستیکی که تغییر شکل داده اند(hardening,charring,cracking,burned appearance
or the elastomer has changed shape)

این مسائل ناشی از حرارت زیاد می باشد که معمولا منشاء آن حرارت تولید شده بین سطوح مکانیکال سیل یا ناشی از تماس فلز با فلز در ناحیه نزدیک الاستومرها می باشد. علت حرارت زیاد روی سطح آب بندی ناشی از فقدان روغنکاری است و مسائلی ناشی از سایش روی سیستم حفاظتی مکانیکال سیل مثل مسدود بودن مبدل حرارتی که در مسیر سیل فلش قرار دارد یا سیستم Jacket Cooling در اثر رسوبات است که مانع انتقال حرارت می شود.

سایش های ناگهانی (Accidental rubbing)

اثرات تغییر رنگ روی سطوح مکانیکال سیل که ناشی از سایش است را با دقت نگاه کنید وقتی فلزات بیشتر از F° ۱۰۰ گرم می شوند. معمولا یک پوشش اکسیدی سیاه رنگ ( که خیلی هم سخت از سطح فلز برداشته می شوند) روی آن بوجود می آورد. برای تشخیص بین لایه اکسیدی حاصله ناشی از درجه حرارت بالا و تغییر رنگ ناشی از چسبندگی مایعات روی فلزات سعی کنید آنها را سمباده بزنید. اگر تغییر رنگ ناشی از چسبندگی مایعات روی سطوح مکانیکال سیل باشد با یک سمباده نرم براحتی سطح براق می شود . به نشانه های سایشی بوش استافین باکس (Throttle Bushing ) و قسمتی از شافت که در آن ناحیه قرار می گیرد توجه کنید. اغلب اوقات با افزایش درجه حرارت یک قطعه سایش افزایش پیدا می کند و بعد که درجه حرارت پایین آمد مشخص می شود که سایش اتفاق افتاده است