ساخت مکانیکال سیل

ساخت مکانیکال سیل

ساخت مکانیکال سیل

طراحی و ساخت آببند مکانیکی،ساخت مکانیکال سیل پیچیده و فوق پیچیده تخصصی

ساخت مکانیکال سیل و تولید محصولات گرافیتی و اببندهای مکانیکی

طراحی و ساخت مکانیکال سیل ( آب بند های مکانیکی)

ساخت مکانیکال سیل در تمامی ابعاد و مدل با بالاترین کیفیت

ساخت مکانیکال سیل تکنو سیل ایران

طراحی و ساخت مکانیکال سیل (سیل مکانیکی) با بالاترین کیفیت و مطابق کاربرد مورد نظر شما در تکنو سیل ایران انجام می پذیرد.

تکنو سیل ایران با چندین سال تجربه در طراحی و ساخت تجهیرات نفت و گاز، کلیه ی مراحل طراحی و ساخت انواع مختلف مکانیکال سیل را با توجه به کاربرد مورد نظر شما انجام می دهد.