تعمیروساخت قطعه های میکانیکال سیل

تعمیر و ساخت قطعه های میکانیکال سیل

تعمیر وساخت قطعه های میکانیکال سیل

طراحی و تعمیر و ساخت قطعه های میکانیکال سیل تکنوسیل ایران با مدیریت سیامک صالحی دولابی

گروه صنعتی تکنوسیل ایران با توجه به تجربه خوبی که در خصوص تعمیر وساخت قطعه های میکانیکال سیل دارد میتواند اطمینان لازم را در این گونه موارد ایجاد نماید.

تعمیر وساخت قطعه های میکانیکال سیل و تست انواع مکانیکال سیلها از جمله مزیت های اصلی این شرکت می باشد.