انواع سیل مکانیکال

انواع سیل مکانیکی

انواع سیل مکانیکی

در حالی که ممکن است سیل مکانیکی متوازن، پاسخ همه نیاز ها باشد، سرویس های خاص با سیل مکانیکی نامتوازن بهتر کار می کنند سیل های مکانیکی متناسب با نوع پمپ و طراحی آنها انواع مختلفی دارند .
انواع سیل های مکانیکی
مکانیکال سیل نوع متعادل
مکانیکال سیل نوع متعادل
این نوع سیل ها مستقل از جهت چرخش شافت بوده ابعاد آنها مطابق بااستانداردهای DIN 24960 , NFE 29991 میباشد .دامنه قطر شافت ۱۴ تا ۱۵۰ میلیمتر میباشد . دامنه فشار تا ۳۰ بار میباشد . دامنه حرارت کاری ۵۰- تا ۲۸۰ درجه سانتیگراد است.
مکانیکال سیل نوع متعادل با فنر سینوسی (موجی)
مکانیکال سیل نوع متعادل با فنر سینوسیاین نوع سیلها مستقل از جهت چرخش شافت بوده و ابعاد آنها مطابق با استانداردهای DIN 24960 میباشد دامنه حرارت کاری ۲۰- تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد است .
 مکانیکال سیل بیلوز الاستومری
مکانیکال سیل های بیلوز Elastomer bellows seals
این نوع سیلها از نوع نامتعادل و مستقل از جهت چرخش شافت بوده و ابعاد آنها مطابق با استاندارد DIN 24960 می باشد و در آب بندی پمپهای آب سرد وگرم و پمپهای روغن و نقش دارد .دامنه قطر شافت ۱۰ تا ۱۰۰ میلیمتر میباشد . دامنه فشار تا ۱۰ بار میباشد .دامنه حرارت کاری ۲۰- تا ۱۵۰ درجه سانتیگراد است
مکانیکال سیل بیلوز فلزی
مکانیکال سیل نوع جوشی
ابعاد آنها مطابق با استانداردهایDIN 24960 میباشد . دامنه حرارت کاری این نوع مکانیکال سیل بالا بوده و برای مواد شیمایی خورنده و در صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی کاربرد فراوان دارد .این نوع مکانیکال سِل از نوع متعادل میباشد .دامنه قطر شافت ۱۹ تا ۱۰۰ میلیمتر میباشد.دامنه فشار تا ۱۵ بار میباشد.دامنه حرارت کاری ۵۰- تا ۳۵۰ درجه سانتیگراد است.