ساخت پمپ آب

ساخت پمپ آب

ساخت پمپ آب

پمپ آب چیست ؟

پمپ وسیله ای است که آب را با عملکرد مکانیکی حرکت می دهد و معمولاً از انرژی الکتریکی به انرژی هیدرولیکی تبدیل می شود. براساس نوع ساخت پمپ آب و روشی که برای جابه جایی آب استفاده میکند، به سه گروه عمده طبقه بندی کرد: بالابر مستقیم ، جابجایی و پمپ های جاذبه.

در سیستم ساخت پمپ آب مهمترین پارامترهای خط تولید عبارتند از :پیگیری در روند کار ، زمان ، متعادل سازی خط. هدف این است که با شناسایی بهتر پمپ آب و نحوه فعالیت آن ، بهره وری ساخت پمپ آب را افزایش دهیم. ساخت پمپ های آب مکانیکی برای طیف وسیعی از کارها مانند پمپاژ آب از چاه ها ، فیلتر آکواریوم ، فیلتر حوضچه و هوادهی و…

ساخت پمپ آب تک مرحله ای

وقتی یک پوشش فقط شامل یک پروانه گردان باشد ، به آن پمپ تک مرحله ای می گویند.

ساخت پمپ آب دو یا چند مرحله ای

وقتی یک پوشش شامل دو یا چند پروانه گردان باشد ، به آن پمپ دو یا چند مرحله ای می گویند.

ساخت پمپ های آب برای محل های ساختمانی برای آبگیری یا از بین بردن تجمع آب اضافی استفاده می شوند. آب می تواند به دلیل بارندگی های شدید یا از سطح آب زیاد جمع شود و پمپ آب به شما امکان می دهند آب را به سرعت حرکت دهید تا زمان خرابی به حداقل برسد. پمپ های آب مناسب برای این کاربرد در دو نوع اصلی وجود دارند و می توانند الکتریکی ، گازی ، هیدرولیکی یا دستی باشند.